Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
pomagamy od 1864 roku

otwórz menu
zamknij menu

Wojtek i Jego pies Dżeki

znakomita książka, która uczy
bawiąc i bawi ucząc

Objęliśmy patronatem serial dokumentalny

pt. "Weterynarze z Sercem"

Wojtek i Jego pies Dżeki

znakomita książka, która uczy
bawiąc i bawi ucząc

 

Objęliśmy patronatem serial dokumentalny pt. "Weterynarze Z Sercem"

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce objęło patronatem serial dokumentalny, emitowany w I programie TVP pt. "Weterynarze Z Sercem". Premiera pierwszego odcinka odbyła się w niedzielę 11 września 2016 r. o godz.11:25

Program powstał na fali rosnącej mody na świadome i odpowiedzialne wprowadzanie zwierząt domowych do życia polskich rodzin. W kolejnych odcinkach programu zobaczymy przypadki pacjentów pojawiających się w klinikach weterynaryjnych z szerokim spektrum chorób i problemów dotyczących także tych mniej popularnych zwierząt domowych, jak gryzonie czy zwierzęta egzotyczne.

W dalszej części cyklu pojawią się odcinki pokazujące pracę i opiekę medyczną nad zwierzętami w schroniskach, ogrodach zoologicznych, ośrodkach ratujących dzikie zwierzęta, stadninach koni, hodowlach, ośrodkach rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz służbach wykorzystujących w swej pracy zwierzęta , jak policja, siły zbrojne, jednostki ratownicze czy służby celne.

Program poza warstwą rozrywkową, będzie edukował widza w tym, jak postępować ze zwierzętami, uczył empatii w stosunku do nich i pokazywał ile korzyści w rozwoju emocjonalnym i społecznym ludzi, a także w codziennym życiu dają zwierzęta, a w związku z tym jak ważne jest dbanie o ich dobro.

Wojtek i jego pies Dżeki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce objęło patronatem znakomitą książkę, która uczy bawiąc i bawi ucząc, jednocześnie przedstawia pewien schemat postępowania pomagający rodzicom przeprowadzić trudne rozmowy o posiadaniu zwierząt. znakomita książka przedstawiająca problem uświadomienia Twojemu dziecku odpowiedzialności za zwierzę.

Autorką książeczki jest Pani Dorota Jolanta Szumilas – poetka i pisarka. Autorka kilku tomików poezji, w tym tłumaczone na języki obce. Członek kilku stowarzyszeń literackich, w tym: Autorów Polskich, Siwobrodych Poetów w Krakowie, Literackiego Nauczycieli w Krośnie oraz Polskiego Stow. Haiku. Publikowała na łamach: m.in. Poezji Dzisiaj, Gazety Kulturalnej, Radostowej, Hybrydy, Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego, Prac Pienińskich, Kuzu, na portalu Pisarze.pl oraz w periodyku Temat: literatura, filologia, sztuka (vol. 14-15) pod red. Dariusza Tomasza Lebiody. Znajduje się wśród autorów kilku antologii. Wygłosiła referaty na Festiwalu Poezji Słowiańskiej i Światowym Dniu Poezji w Warszawie – organizowanych przez Aleksandra Nawrockiego i Redakcję Poezji Dzisiaj. Jest autorką zbioru mikro-opowiadań „Koty na samotność” oraz poetyckiej książeczki dla dzieci Szałwia i Munio ze Schroniska „Na Paluchu”. Obecnie opiekunka dwóch adoptowanych ze schroniska kotków, w przeszłości – przygarniętego kundelka Dżeka. Strona autorki: http://dorotaszumilas.blogspot.com



Pomagają Nam

Zooplus

 

 

GLS

 

 

Siepomaga

 

 

Shell

 

 

Onet

 

 

Press Service

 

 

Punkty Pełne Dobra

 

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,

Zarząd Główny w Warszawie

ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa,

tel. 22 825-75-35, faks: 22 825-60-49,

e-poczta: toz@toz.pl

konto nr 48 1030 1582 0000 0008 1026 2001