Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
pomagamy od 1864 roku

otwórz menu
zamknij menu

Zwierzę nie jest rzeczą!

Nie wszyscy mają tego świadomość,

dlatego warto zapoznać się z prawami zwierząt

Zwierzę nie jest rzeczą!

nie wszyscy mają tego świadomość,

dlatego warto zapoznać się z prawami zwierząt

 

Ustawy i rozporządzenia dot. zwierząt

- Ustawa o ochronie zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

- rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

- rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

- rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

- Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach .

Pomagają Nam

Zooplus

 

 

GLS

 

 

Siepomaga

 

 

Shell

 

 

Onet

 

 

Press Service

 

 

Punkty Pełne Dobra

 

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,

Zarząd Główny w Warszawie

ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa,

tel. 22 825-75-35, faks: 22 825-60-49,

e-poczta: toz@toz.pl

konto nr 48 1030 1582 0000 0008 1026 2001