Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
pomagamy od 1864 roku

otwórz menu
zamknij menu

Władzami Towarzystwa są

Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński

 

Władze Organizacji

Zadania Zarządu Głównego

Do zadań Zarządu Głównego należy między innymi reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu Delegatów oraz obowiązującymi przepisami. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Zarządu Głownego określa paragraf 24 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej Zarządu Głównego i jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Zarządowi Głównemu oraz w razie potrzeby innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej określa paragraf 29 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównego Sądu Koleżeńskiego

Główny Sąd Koleżeński jest Władzą Naczelną Towarzystwa, powołaną do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Towarzystwa. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy między innymi rozpatrywanie oraz rozstrzyganie sporów i spraw dotyczących działalności statutowej w szczególności w sprawach nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Sądu Koleżeńskiego określa paragraf 33 Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego

 • Łukasz Balcer - Prezes
 • Barbara Aziukiewicz - Wiceprezes
 • Marzena Pietruk-Żytkowska - Wiceprezes
 • Danuta Mikusz-Oslislo - Sekretarz
 • Kinga Kijak - Zastępca Sekretarza
 • Michał Dąbrowski - Skarbnik
 • Grażyna Falana-Wowczko - Członek Prezydium
 • Adam Adamczuk - Członek Zarządu Głównego
 • Zofia Białoszewska-Woźniak - Członek Zarządu Głównego
 • Bożena Gasik - Członek Zarządu Głównego
 • Anna Giera - Członek Zarządu Głównego
 • Katarzyna Jasiak - Członek Zarządu Głównego
 • Maria Kobiela - Członek Zarządu Głównego
 • Andrzej Stolarczyk - Członek Zarządu Głównego
 • Ewa Strzeszewska - Członek Zarządu Głównego
 • Anna Studzińska - Członek Zarządu Głównego

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

 • Bogna Oleszak - Przewodniczący
 • Marek Olszewski - Wiceprzewodniczący
 • Anna Jaroszewicz - Sekretarz
 • Teresa Abramska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Katarzyna Hirszfeld-Odrowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Eugeniusz Kaczmarek -Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Anna Korejwo - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Ryszard Szkudlarek - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Urszula Windys - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego

 • Aleksandra Fila - Przewodniczący
 • Regina Sądej-Frankiewicz - Zastępca Przewodniczącego
 • Aldona Kmiecińska - Sekretarz
 • Monika Gałażewska - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Piotr Gębala - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Iwona Ruta - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Bożena Siennicka-Gajecka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Bogumiła Tiece - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Lucyna Wieczorek - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Wojciech Wiszniowski - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • Violetta Zawadzka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego

Pomagają Nam

Zooplus

 

 

GLS

 

 

Siepomaga

 

 

Shell

 

 

Onet

 

 

Press Service

 

 

Punkty Pełne Dobra

 

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,

Zarząd Główny w Warszawie

ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa,

tel. 22 825-75-35, faks: 22 825-60-49,

e-poczta: toz@toz.pl

konto nr 48 1030 1582 0000 0008 1026 2001